Ogólne warunki sprzedaży

List

Nasady kominowe – kiedy należy je stosować ?

W celu usprawnienia wymiany powietrza z budynku oraz wspomagania ciągu kominowego, jak również wentylacji grawitacyjnej w przewodach dymowych i spalinowych zaleca się montowanie nasad kominowych.

 

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu. Należy je stosować również na innych obszarach, jeżeli wymaga tego położenie budynków, czy też lokalne warunki topograficzne.

 

Nasady ze względu na funkcjonalność, można podzielić na rozwiązania typu „Parasol”, które zabezpieczają przed dostawaniem się opadów atmosferycznych do pionów kominowych. Wybierając tego typu rozwiązanie, należy uwzględnić możliwość zamocowania na końcówce komina. Konstrukcja musi być stabilna podczas silnych wiatrów, a jednocześnie zapewnić możliwość czyszczenia przewodów. Występują także nasady obrotowe typu „Strażak” zabezpieczające przed odwróceniem ciągu w kominie. Są przeznaczone głównie do urządzeń stałopalnych, przy których czyszczenie przewodów z sadzy powinno się odbywać cztery razy w roku. W przypadku tego typu rozwiązania istotnym elementem jest typ i jakość łożysk, a także ich umiejscowienie. Łożyska umieszczone na zewnątrz nasady będą pracowały dłużej, ponieważ nie będą miały bezpośredniego kontaktu ze spalinami.

 

Zgodnie z obowiązującymi normami nasady kominowe zaleca się stosować do wszystkich kotłów stałopalnych: na węgiel i drewno. Do kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania ujście systemu kominowego pozostawiamy otwarte – bez parasola. Nasady kominowe należy stosować również do kotłów typu Turbo.

 

Otwarte ujście systemu spalinowego przy kotłach kondensacyjnych pozwala uniknąć w okresie zimowym oblodzenia końcówki kominowej i powstawania tzw. korków lodowych, które mogą zaczopować system kominowy i doprowadzić do awarii kotła. System kominowy spalinowy jest przystosowany zarówno do odprowadzania kondensatu, jak i opadów atmosferycznych, które dostają się przez otwarte ujście do komory spalania kotła. Przewód spalinowy zabezpieczony jest uszczelkami, co umożliwia szczelny przepływ kondensatu na czopuchu, skąd jest on odprowadzany do kanalizacji przez wbudowany w kocioł syfon.

 

Wybierając nasady kominowe, warto zwracać uwagę na jakość i gatunek materiału, z jakiego zostały wykonane. Przy wyborze danego rozwiązania należy pamiętać,  że skuteczność nasady zależy przede wszystkim od właściwej pozycji względem wiatru. Ponadto, żeby instalacja funkcjonowała prawidłowo, wybór i montaż nasady kominowej należy powierzyć specjalistom.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0