General terms and conditions…

ABOUT US

Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych.

1. Dane Administratora Danych Osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest MK Sp. z o.o. z siedzibą w Kadłubia, ul. Kominowa 5, 68-200 Żary (dalej zwana „Spółka”).

2. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

W celu uzyskania informacji odnośnie przetwarzanie Państwa danych osobowych można się skontaktować pisząc na e-mail: rodo@mkzary.pl lub adres pocztowy: MK sp z o.o. Kadłubia, ul. Kominowa 5, 68-200 Żary z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

3. Zakres przetwarzanych przez nas danych zawiera dane niezbędne do wykonania zawartej z Państwem Umowy, w tym do realizacji usług konsultingowych, usług serwisowych (np. drogą telefoniczną lub e-mail, kontaktowanie się w celach związanych z oferowaniem nowych usług i rozwiązań, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej Spółce, np.: wystawienie faktur, przesłanie faktur e-mail, w uzasadnionych przypadkach udzielenie informacji organom sądowym, podatkowym lub policji. Dane te to: imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, służbowy email, służbowy numer telefonu stacjonarnego i komórkowy.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z usług których Spółka korzysta w celu realizacji umowy a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy a po jej zakończeniu przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celu realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu.

6. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody macie Państwo prawo w dowolnym momencie do wycofania wcześniej udzielonej zgody.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania usługi lub umowy z naszą Spółką. W przypadku odmowy przekazania niezbędnych danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.

10. Dane osobowe przez nas przetwarzane w żadnym przypadku nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

11. Wgląd w dane lub kopię danych osobowych można uzyskać w siedzibie Spółki

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0