Ogólne warunki sprzedaży

O firmie

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018

Postrzegamy satysfakcję Klienta i dbałość o środowisko jako klucz do realizacji swoich celów biznesowych oraz filar sukcesu rynkowego i rozwoju firmy. Nieustannie doskonalimy jakość swoich procesów, produktów i usług oraz stale pracujemy nad minimalizacją negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko.

Główna działalność MK Sp. z o.o. to projektowanie, produkcja i sprzedaż systemów kominowych oraz usługi cięcia laserowego i wodnego

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP jest elementem strategii ciągłego doskonalenia działalności firmy, a ulepszanie systemu wiąże się z zaspokojeniem oczekiwań Klientów firmy oraz aspiracji kierownictwa i pracowników firmy.

Misją MK jest zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez dostarczanie wyrobów i usług najwyższej jakości, przy jednoczesnej dbałości o otaczające środowisko.

Realizacja misji firmy odbywa się poprzez:

  • Staranną analizę wszelkich sygnałów rynkowych i zainteresowanych stron,
  • Projektowanie produktów i procesów w oparciu o głęboką wiedzę i międzynarodowe standardy,
  • Realizację produkcji wg najnowszych rozwiązań technologicznych przy użyciu nowoczesnych maszyn i urządzeń, w sposób gwarantujący niezmiennie najwyższą jakość wyrobów oraz poszanowanie środowiska naturalnego.
  • Przestrzeganie wymagań i zobowiązań oraz eliminowanie zagrożeń.

Osiąganie przyjętych celów i zobowiązań realizujemy poprzez:

  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i świadomości pracowników w zakresie jakości,środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania.
  • Wytyczanie mierzalnych celów jakościowych, środowiskowych i BHP, w obszarach, w których jest to możliwe.
  • Stałe monitorowanie rynków oraz reagowanie na potrzeby, oczekiwania i propozycje zgłaszane przez naszych Klientów.
  • Analizowanie wyników monitorowania aspektów środowiskowych i środowiska pracy oraz podejmowanie skutecznych działań eliminujących występujące zagrożenia dla osiągania zamierzonych wyników.
  • Planowanie i realizację działań odnoszących się do redukowania ryzyk i wykorzystania szans tak by były proporcjonalne do potencjalnego wpływu na zgodność wyrobów i usług oraz wymagań i zobowiązań środowiskowych oraz BHP.

 

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0