Ogólne warunki sprzedaży

Jak często należy czyścić komin?

Komin zapewnia stały napływ powietrza, gwarantując bezpieczeństwo wszystkim domownikom. Czyszczenie komina to obowiązek każdego właściciela nieruchomości, zatem warto o nim pamiętać. Jak często należy czyścić spalinowe przewody kominowe? Czym czyścić komin? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Kominy dymowe, spalinowe i wentylacyjne – różnice

Kominy dzielą się na dymowe, które odprowadzają spaliny do atmosfery i pracują w podciśnieniu, spalinowe, które pracują w nadciśnieniu i wentylacyjne, zapewniające odpowiedni przepływ powietrza do pomieszczeń. Poza tym drożność zarówno przewodu kominowego, jak i wentylacyjnego jest niezwykle istotna dla prawidłowego działania instalacji grzewczej i bezpieczeństwa domowników. Regularne czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych przyczynia się do poprawy ich wydajności.

Dobra wentylacja to taka, która zapewnia skuteczną wymianę powietrza niezależnie od pory roku. Właściwie wykonany i drożny przewód wentylacyjny latem chłodzi, a zimą zapobiega wywiewaniu ciepła na zewnątrz budynku. Brak odpowiedniej wentylacji może skutkować zawilgoceniem mieszkania, a ono z kolei – poważnymi problemami zdrowotnymi.

Jak często czyścić komin?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) czyszczenie komina należy przeprowadzać co najmniej raz na trzy miesiące, a więc cztery razy w ciągu całego roku (jeśli dom ogrzewany jest paliwem stałym). W przypadku starszych budynków czyszczenie sadzy w kominie warto przeprowadzać częściej. Oczywiście samo czyszczenie nie wystarczy. Bardzo ważne są również regularne przeglądy instalacji pod kątem ewentualnych nieszczelności.

Przewody wentylacyjne powinny być sprawdzane i czyszczone raz do roku (przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz po jego zakończeniu). Przewody kominowe do kotłów gazowych- 2 razy do roku.

Każdy komin wymaga także konserwacji. Czyszczenie komina, a przegląd kominiarski – czym się różnią?

Przegląd kominiarski to złożony proces, który oprócz czyszczenia komina obejmuje również kompleksowe badanie techniczne przewodów kominowych – zarówno tych służących do odprowadzania dymu, spalin jak i wentylacyjnych. Kominiarz sprawdza szczelność komina, a także zgodność materiałów, atestów i aprobat technicznych. Prawo budowlane często się zmienia, dlatego instalacja zamontowana kilkadziesiąt lub kilkanaście lat temu może nie spełniać nowszych wymagań technicznych.

Dlaczego czyszczenie sadzy w kominie jest ważne?

Komin to konstrukcja przechodząca przez stropy i zakończona nad poziomem dachu. Stanowi ona główną i jedyną drogę wyjścia dla spalin, czyli szkodliwych substancji powstałych podczas procesu spalania paliwa. W związku z tym w przewodzie kominowym prędzej czy później musi dojść do nagromadzenia się sadzy, co wpływa niekorzystnie na jego drożność i wydajność. Im mniejszy przekrój komina, tym szybciej dochodzi do jego zapchania. W konsekwencji wzrasta emisja zanieczyszczeń, a także zużycie paliwa.

W przypadku bardzo dużej niedrożności spaliny mogą zacząć cofać się do wnętrza domu, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo dla domowników. Sadza nagromadzona na ściankach przewodu kominowego może się zapalić, a nadmierne wdychanie zanieczyszczeń stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Właśnie dlatego regularne czyszczenie komina jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości.

Jak i czym czyścić komin?

Zastanawiasz się, jak wyczyścić komin? Usługę tę należy zlecić doświadczonemu kominiarzowi. Po pierwsze osoba taka ma niezbędne uprawnienia do pracy na wysokościach, a ponadto po zakończonej pracy wystawia protokół kominiarski lub inne zaświadczenie, które stanowi oficjalne potwierdzenie wykonania usługi. W przypadku stalowych kominów, ich regularne czyszczenie jest warunkiem utrzymania gwarancji

Czym czyścić komin? Sprzęt do czyszczenia komina to lina z kulą i szczotką, zestaw prętów oraz przepychaczy, a także narzędzia frezujące. Specjalnie zaprojektowane narzędzia pozwalają kominiarzowi na wygodne czyszczenie komina od dołu, przez drzwi wyczystki. Niezbędna jest przy tym odpowiednia wiedza dotycząca tego, czym czyścić komin. Pozwoli ona uniknąć przypadkowego uszkodzenia przewodu kominowego i wentylacyjnego.

Co grozi za brak przeglądu kominiarskiego?

W przypadku odnotowania braku ważnego przeglądu kominiarskiego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. Takie prawo przysługuje także sądowi rejonowemu właściwemu ze względu na adres zamieszkania.

Czyszczenie komina – kiedy zgłosić się do mistrza kominiarskiego?

Jeśli nie jesteś specjalistą z branży kominiarskiej, możesz nie wiedzieć, kiedy komin wymaga konserwacji. Warto zatem znać sygnały, które powinny skłaniać do jak najszybszego kontaktu z mistrzem kominiarskim. Jednym z nich jest mniejsza efektywność urządzenia grzewczego (przy takim samym zużyciu paliwa, w domu jest zauważalnie zimniej). Zaalarmować Cię powinno również to, że z Twojego komina nie wydobywa się dym. Nie wszystkie problemy są widoczne gołym okiem. Może okazać się, że przewód jest pęknięty, lub nagromadzona sadza uniemożliwia zapewnienie właściwego ciągu w kominie.

Podsumowanie

Wiesz już, co ile czyścić komin i jak wygląda cała procedura. Pamiętaj, że kompleksowy przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych to nie to samo, co ich czyszczenie. Cały proces jest znacznie bardziej złożony. Nie należy samodzielnie stosować domowych metod czyszczenia komina, gdyż może to skończyć się pożarem i całkowitym zniszczeniem przewodu. Przeglądy kominiarskie, w tym czyszczenie komina, powinny być przeprowadzane tyle razy, ile nakazują przepisy.

Tylko profesjonalny kominiarz jest w stanie zagwarantować, że kontrola przeprowadzona została rzetelnie, a stan przewodów kominowych i wentylacyjnych nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców nieruchomości.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0