Ogólne warunki sprzedaży

Jaka powinna być optymalna wysokość komina ponad dach?

Wysokość komina ponad dach to bardzo ważna kwestia, którą trzeba uwzględnić podczas budowy lub modernizacji domu. Musi być on na tyle wysoki, aby zapewniał sprawne odprowadzanie spalin na zewnątrz, a jednocześnie jego konstrukcja musi być odporna na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych oraz zgodna z obowiązującymi przepisami. Przekonaj się, jaka powinna być optymalna wysokość komina na dachu, aby spełniał on swoje zadanie.

Odpowiednia wysokość komina ponad dach — dlaczego jest tak ważna?

Zaprojektowanie komina to jedna z najważniejszych decyzji, którą trzeba podjąć podczas budowy domu lub modernizacji istniejącej instalacji. Musi być także w odpowiedni sposób dobrany do rodzaju urządzenia grzewczego. Inny przewód sprawdzi się bowiem w przypadku kotła kondensacyjnego gazowego, a inny jest przeznaczony dla pieców na paliwa stałe. Najważniejsze jest to, aby komin był odporny na niekorzystne działanie spalin.

Jest to element, na którym nie warto oszczędzać, gdyż może to mieć negatywny wpływ na efektywność całego systemu grzewczego. Pod uwagę trzeba wziąć jakość materiałów, z których jest wykonany komin, bezpieczeństwo pracy a w niektórych przypadkach także jego wygląd (design). musi bowiem pasować do ogólnego wyglądu całego budynku, aby stanowił z nim spójną całość. Wybierając przewód kominowy, warto postawić na model wykonany z wysokiej jakości stali odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Zapewni on nie tylko bezpieczeństwo, ale także posłuży bez zarzutu przez długi czas.

Kolejną kwestią jest właściwy dobór wysokości i optymalnej średnicy przewodu kominowego. Musi on być wyprowadzony ponad dach zgodnie z przepisami. Nie może być ani zbyt długi, ani też za krótki, gdyż jego działanie nie będzie prawidłowe.

Nieprawidłowo wyprowadzone kominy, które są za krótkie, i minimalnie wystają ponad dach są podstawą do negatywnej opinii kominiarskiej. W zbyt niskim kominie, przy nieodpowiedniej średnicy, istnieje ryzyko powstania zbyt słabego ciągu kominowego. Może także dojść do jego odwrócenia, czyli sytuacji, gdy spaliny nie są prawidłowo odprowadzane na zewnątrz. Jest to duże niebezpieczeństwo dla wszystkich domowników.

Odpowiednia wysokość kominów i prawidłowe dobranie średnicy ma więc kluczowe znaczenie dla efektywnego działania systemu grzewczego, a także komfortu mieszkańców. Warto więc dowiedzieć się, ile powinny wystawać ponad dach, aby spełniały swoją funkcję.

komin na dachu

Ile powinna wynosić wysokość komina dymowego ponad dach?

Kwestie związane z wysokością kominów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. Zm.)które powołuje Polską Normę PN-89/B-10425. W normie dokładnie określone jest ile cm ponad dach powinien wystawać przewód kominowy.

Od czego zależy wysokość wyprowadzenia przewodów kominowych ponad dach? Okazuje się, że kluczowy wpływ na ten parametr ma rodzaj dachu, na którym ma być on zamontowany. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Kominy na dachu płaskim oraz o niskim spadku

W przypadku dachów płaskich oraz tych, których spadek nie przekracza 12° wysokość komina ponad dach, powinna wynosić, co najmniej 0,6 m powyżej kalenicy. Jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego ciągu, a jednocześnie taka długość przewodu wyprowadzonego ponad dach nie jest zagrożona niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wyprowadzenie kominów ponad dach spadzisty o łatwopalnej połaci

Minimalna wysokość komina na dachu o spadku powyżej 12°, który jest pokryty łatwopalnym materiałem, powinna także wynosić, co najmniej 0,6 m. Jest to wymiar liczony od kalenicy. Taki komin będzie bezpieczny dla materiałów połaci dachu, ale wymaga zapewnienia odpowiedniego mocowania ponieważ wysokość wyprowadzenia ponad kalenicę jest niezależna od odległość samego komina od kalenicy. Może się zatem okazać że wyprowadzenie komina może być nawet trzymetrowe.

Wyprowadzenie kominów przez dach spadzisty o niepalnej połaci

Jeśli dach ma spadek powyżej 12° oraz jest pokryty materiałem niepalnym, niezapalnym lub trudno palnym, komin powinien być wyprowadzony na co najmniej 0,3 m powyżej pokrycia dachowego oraz jednocześnie ważne jest zachowanie minimalnej odległości wylotów od powierzchni dachu mierzonej w poziomie, która wynosi minimum 1 m.

Jaka wysokość komina na dachu z przeszkodami?

Bardzo ważne jest także zachowanie odpowiedniej odległości od przeszkód występujących na dachu, które mogą zaburzyć poprawne funkcjonowanie przewodów. W takim przypadku niezbędne jest przestrzeganie następujących zasad:

  • zasłona (przeszkoda) w odległości do 1,5 m od komina — wylot przewodu powinien się znajdować na wysokości wynoszącej minimum 0,3 m powyżej górnej granicy tej przeszkody,
  • zasłona (przeszkoda) w odległości do 1,5 m do 3 m od komina — wylot przewodu powinien się znajdować co najmniej na wysokości górnej granicy tej przeszkody,
  • zasłona (przeszkoda) w odległości do 3 m do 10 m od komina — wylot przewodu powinien sięgać powyżej płaszczyzny wyprowadzonej w dół pod kątem 12° od poziomu najwyższego punktu tej przeszkody

Przestrzeganie wspomnianych zasad zapewni poprawne funkcjonowanie systemów kominowych i zagwarantuje sprawne odprowadzanie spalin oraz dymu poza budynek.

Jak właściwie dobrać komin do instalacji grzewczej?

Komin nie tylko musi mieć odpowiednio dobraną wysokość, ale także trzeba właściwie go dobrać do rodzaju urządzenia grzewczego zastosowanego w budynku. Ma ono wpływ zarówno na typ przewodu, jak i jego średnicę. Ten parametr ma duży wpływ na efektywność pracy kotła. Jeśli będzie ona niewłaściwie dopasowana, to w domu mogą pojawić się problemy z ogrzewaniem oraz utrzymaniem komfortu cieplnego.

Zbyt duża średnica komina powoduje nadmierne wychładzanie spalin oraz gromadzenie się w jego wnętrzu wilgoci lub wykraplanie kondensatu. Ma także negatywny wpływ na proces spalania w samym urządzeniu grzewczym.

Średnica komina powinna być dopasowana do jego wysokości, a także rodzaju i mocy urządzenia grzewczego. W tym celu należy zapoznać się z danymi technicznymi pieca, kotła lub kominka. W dokumentacji dołączonej do tych urządzeń powinny znajdować się najważniejsze informacje na ten temat, które pomogą dopasować parametry komina.

model domu

Jak zadbać o prawidłowe funkcjonowanie komina?

Oprócz właściwego doboru parametrów komina bardzo ważna jest także jego regularna konserwacja oraz systematyczne czyszczenie. Takie działania pozwolą na usunięcie zanieczyszczeń oraz zmniejszają ryzyko osadzania się sadzy, która może się zapalić. Dokładne oczyszczanie przewodów kominowych wpływa także na poprawę ciągu i efektywność funkcjonowania całego systemu. Warto wiedzieć, że przepisy prawa określają systematyczność przeglądów oraz czyszczenia przewodów kominowych. Powinny być one przeprowadzane:

  • co najmniej raz w roku — w przypadku kanałów wentylacyjnych,
  • co najmniej raz na pół roku — w przypadku urządzeń grzewczych na gaz ziemny lub paliwo ciekłe,
  • co najmniej raz na kwartał — w przypadku urządzeń grzewczych na paliwa stałe.
  • co najmniej raz na miesiąc w przypadku urządzeń stosowanych w restauracjach i obiektach usług gastronomicznych (np. piece do pizzy)

W przypadku kominów bardzo ważny jest wybór wysokiej jakości produktów wykonanych z trwałych i wytrzymałych materiałów, które są odporne na działanie wysokich temperatur oraz szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Doskonałym rozwiązaniem są stalowe systemy dostępne w ofercie MK Żary. Są to produkty przeznaczone do stosowania z różnymi urządzeniami grzewczymi. Stalowe wkłady kominowe świetnie sprawdzą się w starszych budynkach, w których istnieją szachty. W ofercie tego producenta można także znaleźć kominy systemowe przeznaczone do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Są to funkcjonalne oraz uniwersalne produkty, które spełnią nawet najbardziej wygórowane oczekiwania.

Oprócz wyboru odpowiedniej jakości przewodu kominowego kluczowe znaczenie ma także jego długość oraz średnica. Bardzo ważne jest także przestrzegania zasad dotyczących minimalnych wysokości kanałów wystających ponad dachem. Jest to bardzo ważne, gdyż wpływa na funkcjonowanie całego systemu grzewczego. Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnego przewodu kominowego, zwróć uwagę na jego wymiary oraz jakość.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0