Ogólne warunki sprzedaży

Jaki komin wybrać i czym kierować się podczas jego wyboru?

Komin to jeden z najważniejszych elementów każdego domu. Odpowiednio wykonany stanowi gwarancję bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania całej instalacji.

Zarówno kominy stalowe, jak i inne systemy odprowadzania spalin muszą spełniać ściśle określone wymagania – przepisy prawne i techniczne zalecenia producenta.

 Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze komina?

 

Po pierwsze: Materiał, z jakiego został wykonany

Pierwszym i podstawowym kryterium, jakim powinniśmy kierować się przy wyborze stalowego systemu kominowego, jest jego zgodność z normami, które ściśle określają z jakich materiałów i w jaki sposób powinien być wykonany.

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – przewody spalinowe i dymowe, zarówno w koninach stalowych, jak i murowanych  powinny być wykonane z wyrobów niepalnych i muszą spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczące badań ogniowych małych kominów (PN-B-02870: 1993). Ponadto dla większego bezpieczeństwa w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, należy stosować nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, zarówno na przewodach spalinowych, jak i dymowych.

Po drugie: Dopasowanie komina do pieca

Drugim ważnym elementem, jest dobór komina do mocy grzewczej kotła. Przy dużych mocach pieca, gdzie automatycznie powstaje zwiększona ilość spalin, potrzebny jest komin o większym przekroju. Odpowiednia średnica przewodu kominowego pozwoli na właściwy rozruch i optymalną pracę kotła.

Zawsze najpierw wybieramy urządzenie grzewcze, dopiero potem komin. Dotyczy to zarówno pieców, jak i kotłów stałopalnych, wkładów kominkowych oraz kotłów gazowych i olejowych z otwartą komorą spalania.

Pamiętaj!

O doborze komina do urządzenia informuje homologacja urządzenia grzewczego np. urządzenie musi być zgodnie z CEN / TR 1749 (2015-08) Europejski Schemat klasyfikacji urządzeń gazowych według metody wyrzutu spalin. 

Po trzecie: Prawidłowa konfiguracja

Aby system kominowy działał prawidłowo, ważna jest jego odpowiednia konfiguracja. Wymiary komina powinny gwarantować poprawną siłę ciągu kominowego – przepływu spalin zarówno w kotle, czopuchu, jak i samym kominie.

Pamiętaj!

Również w tym przypadku należy przestrzegać wszystkich przepisów, które dotyczą wyprowadzeń systemów kominowych zarówno przez ścianę, jak i ponad dach.

Po czwarte: Komin z certyfikatem

Każdy komin, który zostaje wyprodukowany i oddany do użytku winny być znakowany europejskim znakiem “CE”.

Oznakowanie wyrobu znakiem “CE” oznacza, że system kominowy jest zgodny z deklaracją producenta, który posiada profesjonalnie zorganizowany system produkcji, nadzorowany w sposób ciągły przez zaakceptowaną w Unii jednostkę powiadamiającą.

Pamiętaj!

Każdy producent stalowych systemów kominowych  jest zobligowany do przedstawienia m.in.: DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, która określa klasyfikację danego wyrobu, według zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

 

Kominy, które nie spełniają chociażby jednego z powyższych punktów, mogą być przyczyną złej pracy podłączonych do nich urządzeń, czy też prowadzić do uszkodzenia systemu, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia ich użytkowników.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0