Ogólne warunki sprzedaży

Komin do kotła kondensacyjnego – poziomy wyrzut spalin (przez ścianę). Co na to prawo?

Komin do kotła kondensacyjnego – poziomy wyrzut spalin (przez ścianę, instalacja C1)

Co na to prawo?

Kwestia ta jest uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury*.

Montaż „przez ścianę” komina powietrzno-spalinowego lub oddzielnego komina spalinowego i powietrznego jest możliwy przy spełnieniu następujących warunków:

1. Gdy w budynku znajduje się kocioł z zamkniętą komorą spalania o nominalnej mocy cieplnej:

  • nie większej niż 21 kW (dotyczy to kotła w domu jednorodzinnym wolnostojącym, budynku zagrodowym lub przeznaczonym do rekreacji indywidualnej);
  • 5 kW (w pozostałych budynkach mieszkalnych, w tym wielokondygnacyjnych) (§ 175. 1.)

a)      Dodatkowo muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Wyloty przewodów powinny być wyprowadzone co najmniej 2,5 m nad poziomem terenu. Istnieje możliwość również niżej, jednakże nie mniej niż 0,5 m nad poziomem terenu – wyłącznie w sytuacji, gdy w pobliżu (do 8 m) nie ma miejsc rekreacyjnych.(§ 175. 2.)
  1. Odległość pomiędzy wylotami przewodów nie może być mniejsza niż 3 m. (§ 175. 3.)
  2. Odległość przewodów  od krawędzi okien (otwieranych lub ryzalitów) musi wynosić minimum 0,5 m. (§ 175. 3.)

2.      A jak jest w przypadku budynków produkcyjnych, magazynowych, hal sportowych i widowiskowych? Czy montaż komina przez ścianę jest możliwy?

  • W przypadku takich rodzajów budynków nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania (od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku)

a)      W odniesieniu do powyższych budowli, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Przewody wyprowadzone minimum 3 m nad poziomem terenu; (§ 175.4.)
  2. Odległość ściany (w której wyprowadzane są przewody) do granicy działki budowalnej musi wynosić minimum 8 m; (§ 175.4.)
  3. Odległość ściany (w której wyprowadzane są przewody) od innego budynku z oknami musi wynosić minimum 12 m. (§ 175.4.)

 

Instalacja pozioma typ C1 (przez ścianę, czyli z poziomym wyrzutem spalin) niesie za sobą pewne ograniczenia, które nie występują w przypadku instalacji pionowych. Wybierając taką  instalację musimy pamiętać o ograniczeniu mocy kotła, o którym mowa w Rozporządzeniu. Istotna jest również kwestia zabezpieczenia elewacji przed ewentualnym zabrudzeniem, gdyż komin przechodzi bezpośrednio przez ścianę budynku.

 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690; Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rozporządzenie zawiera jeszcze inne zasady dotyczące przewodów kominowych, takie jak możliwość wyprowadzania przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków przy zastosowaniu norm określonych w § 175.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0