Ogólne warunki sprzedaży

Kominy stalowe – nie dla korozji

Kominy stalowe – nie dla korozji

Wybór komina jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych decyzji, jaką trzeba podjąć podczas budowy domu. To element, który musi sprostać wilgoci oraz wahaniom temperatur, a tym samym zachować trwałość na lata. Jakie wymagania muszą spełniać kominy stalowe, aby uznano je za odporne na korozję?

Rodzaje korozji – wżerowa i szczelinowa

Wybierając komin, który będzie odporny na korozję, należy zacząć od poznania jej rodzajów. Do najczęściej występujących należą korozja wżerowa i korozja szczelinowa.

Korozja wżerowa występuje w wyniku korozji miejscowej, pojawiającej się w wybranych miejscach powierzchni metalu. Powstają tam plamy lub tzw. wżery, czyli głęboko osadzone w stali uszkodzenia, które mimo że nie są szczególnie widoczne, potrafią szybko wyperforować powierzchnię blachy.

Do korozji szczelinowej dochodzi natomiast, gdy do szczeliny (wąskiej przestrzeni między częściami wykonanymi z tego samego materiału) tlen zaczyna docierać w nierównomierny sposób. Kiedy ulegnie on całkowitemu zużyciu, rozpoczyna się proces powstawania korozji. Powstaje ona zwykle w niższych temperaturach i stężeniach niż jest to zauważalne w przypadku korozji wżerowej.

Poziom odporności na korozję określa równoważnik odporności na korozję wżerową Pitting Resistance Equivalent Number – PREN = %Cr + 3,3%Mo+16%N. W przypadku stali 1.4404 równoważnik PREN wynosi 23,1, natomiast dla stali 1.4521 jego wartość to 22,9. Liczby te wyraźnie wskazują, że odporność  korozyjna obu rodzajów stali jest do siebie zbliżona, a zatem będą one podobnie reagowały na działanie czynników zewnętrznych.

Kominy stalowe odporne na korozję

Aby komin stalowy mógł zostać dopuszczony do użytku, stosowane do jego produkcji materiały muszą spełniać odpowiednie normy, w tym właściwą odporność na korozję. Tego rodzaju stal określa norma m.in. EN 1856-1/2. Są to przede wszystkim:

  • L10, L11, L13 – elementy wykonane ze stopów aluminium,
  • L20: stal w gat. 1.4301,
  • L40: stal w gat. 1.4401,
  • L50: stal w gat. 1.4404 lub 1.4571.

Normy pozwalają też na wykorzystywanie niezawartych w nich typów stali. W tym przypadku materiał oznacza się jako L99 i przeprowadza na nim obowiązkowe badania odporności na korozję. Procedura tego procesu opisana jest w normie EN 1856-1.

Niestety ze względu na wysoki koszt i długi czas wykonania tego typu badań, część producentów rezygnuje z ich przeprowadzania. Wówczas nie ma pewności, że wykorzystywane przez nich materiały będą odporne na korozję.

Oprócz tego, że badania są kosztowne i czasochłonne, stal nieujęta w normie jest zdecydowanie trudniejsza w obróbce. To kolejny argument, który zniechęca wielu producentów do wykorzystywania materiałów spoza listy określonej w EN 1856-1/2.

Obróbka często wiąże się ponadto z koniecznością posiadania odpowiednich maszyn. W MK Systemy Kominowe wykorzystywana jest nowoczesna technologia obróbki stali ferrytycznej, eliminująca problem występowania korozji. W dodatku stosowany przez nas rodzaj stali zapewnia dobrą tłoczność, spawalność oraz kwasoodporność.

 

Tak naprawdę to nie gatunek stali decyduje o występowaniu korozji komina, a środowisko, w którym się on znajduje. Mają na nią wpływ m.in. występujące w powietrzu związki chloru, niewłaściwy sposób użytkowania czy źle dobrany przewód do rodzaju paliwa. Dlatego na te czynniki trzeba zwrócić uwagę, chcąc utrzymać swój komin w doskonałym stanie przez wiele lat.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0