Ogólne warunki sprzedaży

Zabójczy czad – jak się przed nim uchronić?

Według danych Państwowej Straży Pożarnej tylko w ostatnim sezonie grzewczym, czyli od września 2015 do marca 2016 r. w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zginęło 51 osób, a 2229 zostało poszkodowanych. Większość tych wypadków jest spowodowana niesprawną instalacją grzewczą oraz brakiem odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach.

 Jedynie certyfikowane urządzenia grzewcze i systemy kominowe

Tylko certyfikowane i atestowane systemy sprawdzonych producentów gwarantują prawidłową pracę i bezpieczeństwo przez wiele okresów grzewczych. Dobór kotła i systemu kominowego, a także ich montaż należy powierzyć wykwalifikowanym specjalistom. Komin dobieramy zawsze do urządzenia grzewczego, nigdy na odwrót. Nawet wymiana kotła na urządzenie o tej samej mocy wymaga sprawdzenia i przeliczenia przez specjalistów z działu technicznego, bądź u dystrybutorów, czy istniejący komin będzie nadal prawidłowo pracował. Kotły o tej samej mocy mogą się bowiem różnić wieloma parametrami: np. konstrukcją przepływu spalin, sprawnością i temperaturą odprowadzanych spalin, co przekłada się bezpośrednio na ciąg kominowy w przewodzie dymowym. Kotły starsze, o niższej sprawności, w których temperatura odprowadzanych spalin jest wyższa, wymagają mniejszego przekroju przewodu kominowego niż nowoczesne kotły o wysokiej sprawności, przy zachowaniu tej samej wysokości przewodu kominowego. Jest to bardzo ważny aspekt w przeddzień akcji samorządowych i rządowych wymiany kotłów grzewczych, związanych z znacznymi przekroczeniami stężeń cząstek stałych w powietrzu (występowaniu tzw. smogu). Zbyt mały ciąg kominowy może przekładać się na bezpieczeństwo lokatorów.

Regularne przeglądy urządzeń grzewczych i kominów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, każdy użytkownik pieców gazowych ma obowiązek  kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji oraz przewodów kominowych. W przypadku kotłów na paliwa stałe należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewody spalinowe z kotłów gazowych i olejowych należy czyścić dwa razy w roku oraz utrzymywać w czystości i regularnie kontrolować zgodnie z zaleceniami producenta.

Swobodny odpływ spalin

Gwarancją bezpiecznej pracy urządzenia grzewczego jest jego prawidłowe podłączenie do szczelnego i drożnego przewodu spalinowego. Jeśli komin nie jest szczelny, osłabia się ciąg, a także wzrasta ryzyko przedostawania się spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń. W myśl przepisów, przewody kominowe muszą być kontrolowane przez osoby do tego uprawnione. Niezwykle ważny jest także stały dopływ świeżego powietrza do kotłowni. Czad powstaje właśnie przez niedobór tlenu w procesie spalania.

Drożność wentylacji

Nie należy zaklejać kratek wentylacyjnych. W sezonie grzewczym warto pamiętać o rozszczelnieniu okna i regularnym wietrzeniu mieszkania. Stały dopływ świeżego powietrza jest warunkiem swobodnego odpływu spalin. Żeby sprawdzić, czy ciąg jest prawidłowy, przyłóż kartkę do otworu bądź kratki wentylacyjnej. Jeśli jest w porządku, powinna ona przywrzeć do kratki.

Nie dogrzewajmy pomieszczeń sprzętami, które nie są do tego przeznaczone

Nigdy nie ogrzewaj pomieszczeń kuchenką gazową. Nadmierna zawartość produktów spalania gazu (w tym m.in. właśnie CO) jest niebezpieczna dla zdrowia.

Czujnik czadu

Dla własnego bezpieczeństwa warto zainwestować w czujnik czadu. Koszt takiego urządzenia to  około stu złotych. Ten stosunkowo niewielki wydatek to inwestycja w nasze zdrowie, a nawet życie.

Pierwsze oznaki zatrucia czadem

W zależności od stopnia zatrucia tlenkiem węgla mogą pojawić się takie objawy jak: ból głowy, duszność i nudności, a nawet wymioty. W miarę upływu czasu pojawia się zmniejszenie ostrości widzenia, czy też kołatanie serca. Przy dłuższym okresie zatrucia następuje utrata przytomności. W przypadku podejrzenia zatruciem czadem należy jak najszybciej otworzyć okno i zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0