Ogólne warunki sprzedaży

Tłumiki

Tłumiki. Wykorzystywane do tłumienia drgań, wynikających z pracy komina.

Opis zastosowania tłumików.

Wraz ze wzrostem ilości źródeł ciepła. w których do odprowadzenia spalin stosuje się zewnętrzne kominy systemu MKD ze stali szlachetnej, coraz częściej pojawia się problem hałasu emitowanego do środowiska. Na hałas generowany przez kotłownie, narażeni są  zazwyczaj mieszkańcy budynków usytuowanych w jej pobliżu.Głównym źródłem hałasu są właśnie kominy zewnętrzne. Hałas, który pochodzi od kotłów i palników jest prawie w całości tłumiony przez ściany kotłowni.W celu wytłumienia hałasu pochodzącego od kominów kotłowni, proponuje się zamontowanie na czopuchach lub w niewielkiej od nich odległości specjalnych tłumików akustycznych. Podstawowym zadaniem tłumików akustycznych jest zmniejszenie energii fal akustycznych przenoszących się  wzdłuż osi przewodów, przez które następuje przepływ gazu. Tłumiki akustyczne powinny tłumić hałas, a jednocześnie nie przeszkadzać przemieszczaniu się roboczego medium wzdłuż przewodów.

Rodzaje tłumików akustycznych.

• Tłumiki refleksyjne – to wszelkie fragmenty kanału komina (rury) ze zmianami jego przekroju, działają one na zasadzie odbicia, interferencji i kompensacji fal akustycznych.

• Tłumiki absorpcyjne – przeciwdziałają  przenoszeniu się energii akustycznej przez pochłanianie znacznej jej części.

Tłumiki produkowane przez firmę  MK Systemy Kominowe.

Firma MK Systemy kominowe  posiada w swojej ofercie produkcyjnej tłumiki absorpcyjne. Jako materiał tłumiący stosowana jest wełna mineralna lub wełna stalowa. Tłumiki firmy MK Systemy Kominowe  największą skuteczność tłumienia osiągają  w zakresie częstotliwości od 500Hz do 1500Hz. Na płaszczu zewnętrznym tłumika montowane są standardowo dwa króćce 1/2″, których zadaniem jest odprowadzenie kondensatu mogącego się pojawić w instalacji kominowej. Wykonujemy tłumiki z możliwością zamontowania w poziomie lub w pionie.

DANE SYSTEMU

SILENCERS

1.4404
Gatunek stali rdzenia
2 lata
Gwarancja
Certyfikat CE

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0