Ogólne warunki sprzedaży

Klapy eksplozyjne i implozyjne

Klapy implozyjne

Systemy kominowe są przeznaczone do sprawnego odprowadzania spalin na zewnątrz budynków. Jeśli pracują one poprawnie, to zarówno temperatura, jak i ciśnienie panujące wewnątrz nich nie stanowią zagrożenia. Mogą jednak zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje, gdy cały układ przestaje funkcjonować we właściwy sposób. Jednym z zagrożeń jest implozja, która jest zazwyczaj wynikiem pojawienia się dużego podciśnienia.

1. Skuteczna ochrona przewodów kominowych – pojawienie się implozji jest najczęściej związane ze znacznym spadkiem ciśnienia w przewodach. Taka sytuacja jest niebezpieczna głównie ze względu na możliwość zassania poszczególnych elementów komina do środka. Aby zabezpieczyć się przed takim zagrożeniem, stosuje się klapy implozyjne. Są to bardzo ważne elementy systemu kominowego. Montuje się je dla zapewniania bezpieczeństwa zarówno całego układu, jak i jego użytkowników.

2. Bezpieczeństwo dzięki klapom implozyjnym – klapy implozyjne redukują ciśnienie wewnątrz instalacji i przywracają je do właściwego poziomu. Dużą zaletą ich stosowania jest przede wszystkim to, że zamykają się samoczynnie po spełnieniu swojej funkcji. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa przewodów kominowych. Klapy implozyjne stosuje się głównie:

• w instalacjach z odzyskiem ciepła,
• w agregatach prądotwórczych.

Zakres ciśnienia otwarcia klapy modeli, które są dostępne w ofercie MK Żary, wynosi 10 000–20 000 Pa. Jego regulacja odbywa się poprzez odkręcanie lub dokręcanie śrub. Są wykonane z trwałych materiałów, które zapewniają im żywotność oraz sprawne funkcjonowanie.

Klapy eksplozyjne

Przeciwieństwem implozji jest eksplozja, polegająca na wybuchu na zewnątrz przewodu kominowego. Oba te zjawiska są bardzo niebezpieczne nie tylko dla użytkowników, ale i dla całego systemu. Niezbędne jest więc skuteczne zabezpieczenie przewodów kominowych przed nieprzewidzianą eksplozją. W tym celu stosuje się klapy przeciwwybuchowe.

1. Wysokiej jakości klapy eksplozyjne – klapy eksplozyjne stosuje się przede wszystkim do zabezpieczania spalinowej instalacji kominowej. Mają one uchronić jej poszczególne elementy przed skutkami ewentualnego wybuchu. Ich zadaniem jest także zabezpieczenie przed rozszczelnieniem połączeń, które mogłoby skutkować nagłym i niekontrolowanym wzrostem ciśnienia wewnątrz przewodów. Eksplozja wiąże się z poważnym ryzykiem uszkodzenia poszczególnych elementów komina, a także stwarza duże zagrożenie dla osób znajdujących się w jego pobliżu. To właśnie dlatego stosowanie klap eksplozyjnych jest tak ważne.

2. Skuteczna ochrona przed wybuchem komina – MK oferuje niezawodne klapy eksplozyjne wykonane z trwałych materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur oraz innych niekorzystnych czynników. Są to wyłącznie sprawdzone produkty wyróżniające się nie tylko wysoką jakością, lecz także niezawodnością. Ich główną funkcją jest przeprowadzanie kontrolowanego odciążania wybuchu do atmosfery. W ten sposób redukują ciśnienie wewnątrz instalacji do bezpiecznego poziomu.

Modele dostępne w ofercie mają zakres otwarcia klapy w granicach 20 000–50 000 Pa. Dokładna wartość ciśnienia jest regulowana za pomocą specjalnych śrub. Aby je zwiększyć lub zmniejszyć, wystarczy dokręcić lub odkręcić te elementy. Dużą zaletą klap jest także ich samoczynne zamknięcie po odciążeniu wybuchu. W ten sposób odcinają one dopływ powietrza do wnętrza przewodu.

 

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0