Ogólne warunki sprzedaży

Pochodnie i palniki do pochodni

MK oferuje również wykonanie specjalistycznych pochodni gazowych, a także palników do pochodni.

Pochodnia gazowa to urządzenie przeznaczone do dodatkowego spalania biogazu lub gazu ziemnego, w sytuacji gdy następuje przerwa w pracy kotłów lub w przypadku awarii urządzeń oraz nadmiaru w produkcji biogazu.

Pochodnia taka zabezpiecza przed przedostawaniem się niezagospodarowanego gazu lub jego nadmiaru do atmosfery, bezpiecznie spalając go w palniku, i zabezpiecza instalację przed uszkodzeniem i rozszczelnieniem.

Pochodnia stosowana jest np. rafineriach naftowych, zakładach chemicznych, biogazowniach wszędzie tam, gdzie produktem ubocznym jest uwalnianie się gazu ziemnego lub biogazu, którego nie można zagospodarować w inny sposób niż spalanie w powietrzu.

Firma MK projektuje i wykonuje pochodnie oraz palniki do pochodni na podstawie wymagań i dokumentacji Klienta.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0