Ogólne warunki sprzedaży

Aktualności

Deklaracja “O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”

Zachęcamy do zapoznania się z Deklaracją “O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”:

Deklaracja została podpisana 30 stycznia 2018 podczas Międzynarodowych Targów Kominkowych.

 

Organizacje związane z branżą kominkową podkreślają zalety drewna. Zwracają uwagę, że odpowiednio dobrane drewno jest doskonałym, ekologicznym paliwem.

Poniżej szczegółowe punkty Deklaracji, w której znajdują się bardzo istotne informacje dotyczące drewna i jego pochodnych, urządzeń grzewczych spełniających wymagania Ekoprojektu, wykwalifikowanej kadry w branży kominkowej i zduńskiej, ale również wiele innych ważnych zagadnień.

 

1. Kominki, piece i piecyki obecne są w milionach polskich domów, dając ciepło i przyjemność. Ludzie związani z branżą kominkową i zduńską nie tylko tworzą w Polsce miejsca pracy i płacą podatki, ale i oddychają polskim powietrzem. Czystość środowiska oraz jakość powietrza, którym oddychamy, ma więc i dla nas istotne znaczenie. Tak jak wszyscy Polacy, chcemy żyć zdrowo w czystym kraju i pragniemy tego samego dla naszych dzieci i wnuków.

 

2. Drewno i pochodne paliwa, takie jak brykiety i pelety drzewne, są doskonałym ekologicznym paliwem, jeśli tylko są umiejętnie używane w odpowiednio dobranych urządzeniach. Są to paliwa odtwarzalne, zwykle pozyskiwane lokalnie i stanowiące niezbędny element uzupełniający dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podobnie jak w przypadku innych paliw, również spalanie drewna wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Jednak deprecjonowanie drewna oraz nieuzasadnione lub przewymiarowane obwinianie za degradację środowiska, jest niedopuszczalne.

 

3. Dyrektywa Ekoprojekt UE, dotycząca urządzeń grzewczych, w tym kominków i piecyków, wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku i wszyscy producenci, którzy są obecni na polskim rynku, albo już oferują produkty spełniające wymagania Ekoprojektu, albo produkty takie przygotowują.

 

4. Branża posiada rozwiązania umożliwiające modernizację wielu urządzeń już istniejących tak, by mogły spełniać wyższe wymogi emisyjne. Rozwiązania te mogą być wdrażane znacznie szerzej, gdy będzie to wspierane przez samorządy lokalne.

 

5. Branża kominkowa i zduńska posiada w ofercie również urządzenia grzewcze, które mogą być zasilane innymi paliwami niż drewno, a więc instalowane w miejscach, gdzie z różnych względów spalanie paliw stałych nie jest wskazane. Te kominki i piecyki na pelety, gaz, bioetanol czy prąd nadal będą instalowane przez przeszkolonych fachowców, co daje gwarancję bezpieczeństwa.

 

6. Polska branża kominkowa i zduńska to w większości ludzie o potwierdzonych kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach zawodowych. Organizacje branżowe oraz producenci organizują liczne szkolenia, w programie których jest instalowanie i budowa urządzeń grzewczych spełniających wymagania ekologiczne na najwyższym poziomie europejskim. Polskie organizacje branżowe współpracują z podobnymi organizacjami europejskimi oraz czołowymi producentami, dla których dbałość o środowisko jest priorytetem.

 

7. Od kilku lat prowadzone są szkolenia zawodowe oraz egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie zdun w oparciu o struktury rzemieślnicze. W niektórych przypadkach struktury te (cechy) są nawet reaktywowane przez osoby z branży. Rzemieślnicze struktury dają gwarancję nie tylko wysokich kwalifikacji, ale też kontynuacji tradycji i wysokiego poziomu moralnego.

 

8. Wszystkie organizacje zrzeszające osoby działające w branży kominkowo-zduńskiej współpracują też z organizacjami zrzeszającymi kominiarzy. Podobną współpracę można też obserwować na poziomie lokalnie działających firm. Ma to służyć bezpiecznej eksploatacji urządzeń i ochronie środowiska, gdyż profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, ale jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia. Nie ma bezpiecznego użytkowania kominów bez odpowiedniego doboru urządzenia grzewczego do istniejącego komina, bez odbioru układu grzewczo-kominowego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego oraz bez okresowej kontroli i czyszczenia.

 

9. Wszyscy producenci, wszystkie firmy handlowo-usługowe oraz organizacje promują wykorzystywanie jako paliwa wyłącznie sezonowanego drewna o wilgotności poniżej 20% jako gwarancji czystego, niskoemisyjnego spalania.

 

10. Wszystkie osoby, wszystkie firmy, organizacje i branżowe media prowadzić będą w sposób skoordynowany

GALERIA

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0