Ogólne warunki sprzedaży

Właściwości systemów

Gaz, olej opałowy

MK Systemy Kominowe posiada w swojej ofercie systemy do kotłów na gaz i olej. 

 Rozpatrując gaz czy olej jako nośnik ciepła do ogrzewania  należy wziąć pod uwagę gaz płynny, olej opałowy oraz gaz ziemny z sieci.

Gaz płynny, gaz propanowo-butanowy– mieszanina skroplonych węglowodorów lekkich, głównie propanu i butanu; stosowany jako paliwo (wartość opałowa ok. 46 MJ/kg, tj. 10 MJ/m3) i surowiec do syntez organicznych.Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako:

  • paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych np. (promienników gazowych, nagrzewnic),
  • źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych,
  • paliwo silnikowe – autogaz,
  • paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali,
  • paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,
  • paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach,
  • gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się także ze złóż gazu ziemnego,

Gaz ziemny z sieci –  naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych, w skład której wchodzi głównie metan, a także inne lekkie węglowodory, zwłaszcza: etan, propan butan, pentan i heksan;
zawiera domieszki azotu, helu i in.; palny; powstaje w wyniku rozkładu szczątków organicznych nagromadzonych w osadach morskich; zwykle towarzyszy ropie naftowej; używany głównie jako paliwo (wartość opałowa 35,2–62,8 MJ/m3), także surowiec przemysłu chemicznego.
Olej opałowy – produkt przeróbki głównie ropy naftowej, także smół, łupków bitumicznych;

otrzymywany z gudronu, mazutu oraz pozostałości po krakingu i pirolizie frakcji ropy naftowej;
stosowany głównie jako paliwo w piecach przemysłowych i kotłach parowych (wartość opałowa naftowych o.o. ok. 42 MJ/kg).

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0